Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh chết vì:

Câu hỏi: Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh chết vì:
A. Thay đổi môi trường sống, giun là động vật đa bào bậc thấp không thích nghi được.
B. Khi sống ở mặt đất khô ráo da giun bị ánh nắng chiếu vào hơi nước trong cơ thể giun thoát ra ngoài → giun nhanh chết vì thiếu nước.
C. Khi da giun đất bị khô thì O$_{2}$ và CO$_{2}$ không khuếch tán qua da được.
D. Ở mặt đất khô nồng độ O$_{2}$ ở cạn cao hơn ở nước nên giun không hô hấp được.

Lời giải

Giun đất hô hấp bằng bề mặt cơ thể nên cơ thể luôn phải ẩm ướt. Khi da bị khô thì O$_{2}$ và CO$_{2}$ không khuếch tán qua da được,.
Đáp án cần chọn là: C