Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt:

Câu hỏi: Những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt:
A. Giữ nguyên được tính trạng mà người ta mong muốn.
B. Sớm ra hoa kết quả nên sớm được thu hoạch.
C. Lâu già cỗi.
D. Cả A và B.

Lời giải

Giâm cành và chiết cành đều có các lợi thế như:
Giữ nguyên tính trạng tốt mà con người mong muốn
Thời gian thu hoạch ngắn. Tiết kiệm công chăm bón
Đáp án cần chọn là: D