Tháng Mười Một 30, 2023

Câu hỏi: Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá

Câu hỏi: Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá
A. Xà lách, hành, bắp cải
B. Rau muống, đậu xanh, mông tơi
C. Thuốc bỏng, sen đá
D. Mã đề, sen, sung

Lời giải

Các cây Thuốc bỏng, sen đá sinh sản sinh dưỡng bằng lá.
Đáp án cần chọn là: C