Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Ở người trưởng thành nếu GH được tiết quả nhiều sẽ

Câu hỏi: Ở người trưởng thành nếu GH được tiết quả nhiều sẽ
A. làm cho xương dài ra và gây bệnh khổng lồ.
B. gây ra bệnh to đầu xương chi.
C. làm tăng sinh tế bào gây khối u.
D. làm rối loạn chức năng các tuyến nội tiết khác

Lời giải

Ở trẻ em nếu GH được tiết quả nhiều sẽ làm cho xương dài ra và gây bệnh khổng lồ.
Ở người trưởng thành GH tiết quá nhiều sẽ làm xương dày lên, gây to xương đầu, xương chi
Đáp án cần chọn là: B