Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là:

Câu hỏi: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là:
A. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ.
D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.

Lời giải

Tuyến giáp tiết ít tiroxin => thiếu.
Khi thiếu tiroxin, trểm có các biểu hiện: chậm lớn, thiểu năng trí tuệ,…
Đáp án cần chọn là: D