Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Khi thức ăn, nước uống bị thiếu iôt thì trẻ em sẽ có biểu hiện

Câu hỏi: Khi thức ăn, nước uống bị thiếu iôt thì trẻ em sẽ có biểu hiện
A. chậm lớn, trí tuệ thấp, chịu lạnh kém, bướu cổ.
B. thở dồn dập, mắt lồi, trí thông minh kém.
C. lớn nhanh, trí thông minh bình thường
D. bệnh khổng lồ, trí tuệ kém.

Lời giải

Khi thức ăn, nước uống bị thiếu iôt thì trẻ em sẽ có biểu hiện chậm lớn, trí tuệ thấp, chịu lạnh kém.
Đáp án cần chọn là: A