Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc sẽ gây hậu quả gì ?

Câu hỏi: Cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc sẽ gây hậu quả gì ?
A. Nòng nọc không lớn lên được
B. Nòng nọc không hình thành đuôi
C. Nòng nọc có kích thước khổng lồ nhưng không phát triển thành ếch được
D. Nòng nọc còn nhỏ nhưng đã có hình dạng của ếch

Lời giải

Nếu ta cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biến đổi thành ếch vì không còn có tirôxin để kích thích sự biến thái (vì tuyến giáp sản sinh ra tirôxin)
Đáp án cần chọn là: C