Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Testostêrôn có vai trò:

Câu hỏi: Testostêrôn có vai trò:
A. Tăng phát triển xương
B. Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
C. Tăng tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.
D. Cả A, B và C.

Lời giải

Testostêrôn có vai trò kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở con đực; Tăng phát triển xương; tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.
Đáp án cần chọn là: D