Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Testostêrôn có vai trò

Câu hỏi: Testostêrôn có vai trò
A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Lời giải

Testostêrôn có vai trò kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
Ý B là đặc điểm của tiroxin
Ý C là đặc điểm của GH
Ý D là đặc điểm của estrogen
Đáp án cần chọn là: A