Tháng Mười Một 30, 2023

Câu hỏi: Đặc điểm nào đây không thuộc tác dụng của ơstrogen ?

Câu hỏi: Đặc điểm nào đây không thuộc tác dụng của ơstrogen ?
A. Phát triển các đặc điểm sinh dục thứ cấp.
B. Phát triển mạnh cơ bắp.
C. Tăng phát triển xương
D. Kích thích phân hóa tế bào.

Lời giải

Ơstrôgen là hormone sinh dục cái có tác dụng kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Phát triển mạnh cơ bắp là đặc điểm có ở hormone sinh dục đực.
Đáp án cần chọn là: B