Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Gà trống sau khi bị thiến thường không có đặc điểm

Câu hỏi: Gà trống sau khi bị thiến thường không có đặc điểm
A. phát triển mào và cựa, hình thành bộ lông sặc sỡ.
B. lớn nhanh, dễ béo.
C. mất bản năng sinh dục.
D. không biết gáy.

Lời giải

Gà trống bị thiến sẽ không có các đặc điểm sinh dục phụ như: phát triển mào và cựa, hình thành bộ lông sặc sỡ.
Đáp án cần chọn là: A