Tháng Mười Một 30, 2023

Câu hỏi: Juvenin được sinh ra ở:

Câu hỏi: Juvenin được sinh ra ở:
A. Tuyến giáp
B. Tuyến trước ngực
C. Tuyến yên.
D. Thể allata.

Lời giải

Juvenin là hormone sinh ra ở thể allata.
Đáp án cần chọn là: D