Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Chọn một cành khỏe, tốt, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc, sau 1 thời gian ra rễ cắt rời đem trồng. Đây là hình thức sinh sản sinh dưỡng gì?

Câu hỏi: Chọn một cành khỏe, tốt, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc, sau 1 thời gian ra rễ cắt rời đem trồng. Đây là hình thức sinh sản sinh dưỡng gì?
A. Ghép
B. Nuôi cấy mô
C. Giâm
D. Chiết

Lời giải

Đây là hình thức chiết cành
Đáp án cần chọn là: D