Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Juvenin có tác dụng:

Câu hỏi: Juvenin có tác dụng:
A. Gây lột xác của sâu bướm
B. Ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.
C. Kích thích sâu biến thành nhộng và bướm
D. Cả A và B.

Lời giải

Juvenin có tác dụng gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm, khác với ecdixon là ecdixon kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
Đáp án cần chọn là: D