Tháng Mười Hai 11, 2023

Câu hỏi: Hoa có cấu tạo gồm?

Câu hỏi: Hoa có cấu tạo gồm?
A. Tràng hoa.
B. Nhị hoa và nhụy hoa, hoặc một trong hai với hoa đơn tính.
C. Cuống hoa, đế hoa và đài hoa.
D. Tất cả các bộ phận trên.

Lời giải

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy.
Đáp án cần chọn là: D