Tháng Mười Một 29, 2023

Câu hỏi: Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)

Câu hỏi: Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)
A. Chính là giao tử đực
B. Là thể giao tử.
C. Tiếp tục nguyên phân mới hình thành giao tử đực
D. Tiếp tục giảm phân mới hình thành giao tử đực

Lời giải

Hạt phấn được hình thành sau giảm phân là các bào tử đơn bội, các bào tử này tiếp tục nguyên phân hình thành hạt phấn.
Đáp án cần chọn là: C