Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Khi trời rét thì cá rô phi ngừng lớn là do

Câu hỏi: Khi trời rét thì cá rô phi ngừng lớn là do
A. cơ thể bị mất nhiều nhiệt.
B. hoạt động co cơ quá mức để chống lạnh.
C. quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm.
D. các chất hữu cơ trong cơ thể bị oxi hóa nhiều hơn.

Lời giải

Khi trời rét thì cá rô phi ngừng lớn là do quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm
Đáp án cần chọn là: C