Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Hoa thụ phấn nhờ gió không có đặc điểm

Câu hỏi: Hoa thụ phấn nhờ gió không có đặc điểm
A. Hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ
B. Tràng hoa tiêu giảm
C. Thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành
D. Có hương thơm

Lời giải

Hoa thụ phấn nhờ gió thường không có hương thơm, mật ngọt. VD hoa rau dền, hoa ngô…
Đáp án cần chọn là: D