Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm:

Câu hỏi: Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm:
A. Tràng lớn
B. Màu sắc rất sặc sỡ
C. Có hương thơm
D. Cả A, B và C

Lời giải

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ phải có mùi thơm, màu sắc sặc sỡ, tràng lớn để thu hút côn trùng. VD: Hoa bưởi, hoa bí ngô….
Đáp án cần chọn là: D