Tháng Mười Hai 1, 2023

Câu hỏi: Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió

Câu hỏi: Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió
A. Phong lan, cúc, hồng
B. Ngô , lúa, cỏ may
C. Cau, dừa , bí đỏ
D. Cam, quýt, mãng cầu

Lời giải

Ngô, lúa, cỏ may thụ phấn nhờ gió.
Đáp án cần chọn là: B