Tháng Mười Hai 1, 2023

Câu hỏi: Quá trình thụ tinh xảy ra ở:

Câu hỏi: Quá trình thụ tinh xảy ra ở:
A. Noãn cầu
B. Đầu nhụy
C. Ống phấn
D. Bao phấn

Lời giải

Quá trình thụ tinh xảy ra ở noãn câu.
Đáp án cần chọn là: A