Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

Câu hỏi: Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất
B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.

Lời giải

Nuôi cây mô không tạo ra các biến dị di truyền
Đáp án cần chọn là: D