Tháng Mười Một 29, 2023

Câu hỏi: Chiết cành và giâm cành được ứng dụng nhiều

Câu hỏi: Chiết cành và giâm cành được ứng dụng nhiều
A. trong trồng lương thực
B. trong trồng các cây có nhiều mắt (khoai lang, rau muống…)
C. trong trồng các cây lâu năm có giá trị kinh tế cao
D. trong trồng các cây một năm có giá trị kinh tế cao

Lời giải

Chiết cành và giâm cành được ứng dụng nhiều trong trồng các cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.
Đáp án cần chọn là: C