Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm

Câu hỏi: Quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm
A. Có màu sắc sặc sỡ
B. Có hương thơm, vị ngọt
C. Hạt có vỏ dày, cứng
D. Cả A, B và C

Lời giải

Quả phát tán nhờ động vật phải có hương thơm, có thịt quả, vị ngọt, có màu sặc sỡ để thu hút động vật đồng thời phải có hạt có vỏ dày, cứng để tránh được sự tiêu hóa của động vật.
Đáp án cần chọn là: D