Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Quả phát tán nhờ gió thường có đặc điểm

Câu hỏi: Quả phát tán nhờ gió thường có đặc điểm
A. Quả nhẹ và khô
B. Quả thường mọng nước
C. Quả có vỏ mỏng
D. Quả có màu sắc sặc sỡ

Lời giải

Quả phát tán nhờ gió phải nhẹ và khô để gió thổi đi xa hơn.
Đáp án cần chọn là: A