Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Vì sao người ta sử dụng auxin hoặc giberelin để tạo ra quả không hạt ?

Câu hỏi: Vì sao người ta sử dụng auxin hoặc giberelin để tạo ra quả không hạt ?
A. Auxin hoặc giberelin ức chế sự nảy mầm của ống phấn
B. Auxin hoặc giberelin kich thích sự phát triển bầu nhụy mà không cần sự thụ tinh
C. Auxin hoặc giberelin kim hãm phá hủy hạt nhưng không làm rụng quả
D. Auxin hoặc giberelin ngăn cản tinh tử tiếp cận trứng

Lời giải

Khi quá trình thụ tinh xảy ra, hạt được hình thành thì hạt tiết ra auxin nội sinh làm cho bầu không bị rụng và phát triển thành quả.
Khi xử lý auxin hoặc GA ngoại sinh cũng có tác dụng làm cho bầu nhụy phát triển mà không qua thụ tinh hình thành quả đơn tính.
Đáp án cần chọn là: B