Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy

Câu hỏi: Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy
A. Hạt phấn sẽ xâm nhập vào đầu nhụy
B. Hạt phấn sẽ hút nước và nảy mầm
C. Hạt phấn sẽ khô đi
D. Hạt phấn đợi chín hẳn sẽ tham gia thụ tinh

Lời giải

Hạt phấn rơi vào đầu nhụy sau đó hút nước cho trương lên và nảy mầm gọi là sự thụ phấn.
Đáp án cần chọn là: B