Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm

Câu hỏi: Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm
A. Hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ
B. Tràng hoa tiêu giảm
C. Thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành
D. Cả 3 ý trên

Lời giải

Hoa thụ phấn nhờ gió thường không có hương thơm, mật ngọt; hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ và thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành để dễ phát tán; … VD hoa rau dền, hoa ngô…
Đáp án cần chọn là: D