Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh?

Câu hỏi: Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh?
(1). Ong. (2). Chuột túi.
(3). Mối. (4). Ếch.
(5). Rệp. (6). Kiến.
(7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.
A. 2
B. 6
C. 4
D. 8

Lời giải

Các loài sinh vật có hình thức sinh sản trinh sinh là: 1, 3, 4, 5, 6, 8
Đáp án cần chọn là: B