Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Để thay thận cho một bệnh nhân, trường hợp nào sau đây cho kết quả tốt nhất?

Câu hỏi: Để thay thận cho một bệnh nhân, trường hợp nào sau đây cho kết quả tốt nhất?
A. dùng thận của bố hoặc mẹ để thay thế.
B. người cho thận là vợ (hoặc chồng) của bệnh nhân.
C. chỉ cần người cho thận có cùng nhóm máu với người bệnh
D. dùng thận của anh (chị, em) song sinh với người bệnh.

Lời giải

Trường hợp dùng thận của anh (chị, em) song sinh với người bệnh cho kết quả tốt nhất là vì bộ gen của họ giống nhau có thể coi như sự tự ghép.
Đáp án cần chọn là: D