Tháng Mười Hai 1, 2023

Câu hỏi: Ý nào không đúng khi nói về hạt?

Câu hỏi: Ý nào không đúng khi nói về hạt?
A. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.
D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.

Lời giải

Ý sai là D, một số loại hạt không có nội nhũ vì chất dinh dưỡng được tích lũy trong lá mầm.
VD: Cây Hai lá mầm
Đáp án cần chọn là: D