Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì

Câu hỏi: Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì
A. Chúng có tập tính sống thành đôi.
B. Trứng và tinh trùng không chín cùng một lúc.
C. Cơ quan sinh dục đực và cái bị ngăn cách nhau.
D. Chỉ có một trong hai cơ quan sinh sản phát triển đầy đủ.

Lời giải

Giun đất có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái, có thể tạo ra cả giao tử đực và giao tử cái nhưng vẫn thụ tinh chéo là vì cơ quan sinh dục đực và cái bị ngăn cách nhau
Đáp án cần chọn là: C