Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Quả phát tán nhờ gió không có đặc điểm

Câu hỏi: Quả phát tán nhờ gió không có đặc điểm
A. Quả nhẹ
B. Quả có cánh hoặc có túm lông
C. Quả khô
D. Quả có màu sắc sặc sỡ

Lời giải

Quả phát tán nhờ gió phải nhẹ và khô, có cánh hoặc có túm lông để gió thổi đi xa hơn.
Quả phát tán nhờ gió không có màu sắc sặc sỡ.
Đáp án cần chọn là: D