Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là đúng?
A. Pectat canxi bị phân hủy, thành xenlulose bị thủy phân
B. Các chất ankaloid và axit hữu cơ giảm đi, etilen được hình thành, fructose , saccarozo tăng lên
C. Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm
D. Cả A, B và C

Lời giải

Khi quả chín có các biến đổi sinh lý sau:
+ Pectat canxi bị phân hủy, thành xenlulose bị thủy phân
+ Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm
+ Các chất ankaloid và axit hữu cơ giảm đi, etilen được hình thành, fructose , saccarozo tăng lên
Đáp án cần chọn là: D