Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là không đúng?

Câu hỏi: Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là không đúng?
A. Pectat canxi bị phân hủy, thành xenlulose bị thủy phân
B. Những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước trung bình
C. Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm
D. Các chất ankaloid và axit hữu cơ giảm đi, etilen được hình thành, fructose , saccarozo tăng lên

Lời giải

Khi quả chín có các biến đổi sinh lý sau:
+ Pectat canxi bị phân hủy, thành xenlulose bị thủy phân
+ Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm
+ Các chất ankaloid và axit hữu cơ giảm đi, etilen được hình thành, fructose , saccarozo tăng lên
Vậy ý sai là B, những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước cực đại.
Đáp án cần chọn là: B