Tháng Mười Một 30, 2023

Câu hỏi: Testosteron kích thích

Câu hỏi: Testosteron kích thích

A. tuyến yên sản sinh LH

B. tế bào kẽ sản sinh ra FSH

C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Lời giải

Testosteron kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Đáp án cần chọn là: C