Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

Câu hỏi: Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn
A. Progesteron và ơstrogen
B. kích thích nang trứng, progesteron
C. tạo thể vàng và ơstrogen
D. thể vàng và progesteron

Lời giải

Progesteron và ơstrogen làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con.
Đáp án cần chọn là: A