Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

Câu hỏi: Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành
A. vì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
B. sẽ tiết ra hoocmôn nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.
C. sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
D. sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Lời giải

Hoocmon nhau thai (HCG) có tác dụng duy trì thể vàng trong 3 tháng đầu thai kì. Thể vàng được duy trì tiết ra estrogen và progesteron. Nồng độ cao các chất này ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH và tuyến yên tiết FSH, LH do đó ngăn không cho trứng chín và rụng trong thời kì này. Kể từ tháng thứ 3 của thai kì, nhau thai sẽ tiết estrogen và progesteron, thể vàng tiêu biến. Do vậy thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng.
Đáp án cần chọn là: B