Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

Câu hỏi: Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?
A. Điều chỉnh khoảng cách sinh con
B. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.
C. Điều chỉnh thời điểm sinh con.
D. Điều chỉnh về số con

Lời giải

Sinh đẻ có kế hoạch có thể điều chỉnh khoảng cách sinh con, thời điểm sinh con, số con.
Đáp án cần chọn là: B