Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:

Câu hỏi: Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:
A. Thắt ống dẫn trứng.
B. Tính ngày rụng trứng
C. Uống viên tránh thai
D. Dùng dụng cụ tử cung

Lời giải

Nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng
Đáp án cần chọn là: A