Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Truyền máu giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

Câu hỏi: Truyền máu giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là
A. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.
B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể khác nhau.
C. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu
D. trường hợp này không phải là ghép mô.

Lời giải

Truyền máu không được coi là ghép mô vì các tế bào máu này chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển khí, dưỡng chất sau đó các tế bào này được thay thế bởi các tế bào mới mà cơ thể sản sinh ra.
Nếu ghép tế bào tủy xương hoặc tế bào sinh máu mới được coi là ghép mô.
Đáp án cần chọn là: D