Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là

Câu hỏi: Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là
A. trực phân
B. phân bào nguyên nhiễm
C. phân mảnh
D. sinh đôi

Lời giải

Đây là hình thức trực phân ở động vật đơn bào.
B sai vì nguyên phân hình thành 2 tế bào nhưng chưa phải là cơ thể
C sai vì phân mảnh tạo ra nhiều hơn 2 cơ thể
D sai vì sinh đôi có thể tạo ra 2 cơ thể khác nhau.
Đáp án cần chọn là: A